NÁŠ TÝM

 

ING. MICHAELA NOVÁKOVÁ


SPECIALIZACE

Poradenství v oblasti dotačního managementu – komplexní poradenství spojené s realizací projektů financovaných s podporou dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR v průběhu celého života projektu, které zahrnuje:

 • vyhledání vhodného dotačního titulu pro záměr klienta,
 • nastavení projektu v souladu s představou klienta a s podmínkami dotačního titulu,
 • zpracování žádosti včetně příloh (studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, cost-benefit analýza, finanční plán podniku, cash-flow projektu, apod.),
 • podpora v průběhu hodnocení projektu a uzavírání smlouvy s poskytovatelem dotace,
 • podpora při realizaci výběrových řízení na dodavatele v rámci projektu
 • poradenství v průběhu realizace úspěšného projektu (zpracování etapových či závěrečné zprávy a žádosti o platbu) až po finální proplacení celé získané dotace,
 • podpora v době udržitelnosti projektu (obvykle 5 let) a jeho monitoringu (zpracování monitorovacích zpráv.

Ostatní specializace: zpracování žádosti do VaVaI programů, zpracování žádostí na vzdělávání dospělých, koučing, řízení lidských zdrojů, prezentační dovednosti, lektorské dovednosti,

 

PRAXE

 • 10 let praxe a několik stovek milionů získaných dotací pro klienty zpracováním žádostí o dotaci do předvstupních fondů (do roku 2006), do fondů v prvním programovacím období (2007 – 2012) – zkušenosti s OPPI, OPLZ, PRV, SROP, Tandem, Impuls, TIP, TAČR (Alfa), OPPIK, OPZ, a další – více jak 80 % úspěšnost projektů
 • 5 let praxe s vedením týmu zpracovatelů projektů,
 • praxe v pořádání a lektorování seminářů, workshopů se zaměřením na EU fondy,
 • 2013 až 2015 rodičovská dovolená – externí spolupráce na projektech vzdělávání dospělých (Personalistika, Lektor dalšího vzdělávání, apod.)

 

STUDIUM a VZDĚLÁNÍ

 • 2012 až jaro 2016 – Ústav práva a právní vědy o.p.s., program MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
 • duben až červenec 2015 – absolvování kurzu Akreditovaný profesionální kouč MŠMT ČR a ICF – úspěšné získání certifikátu o rekvalifikaci
 • leden až květen 2015 – úspěšné absolvování kurzu Lektor dalšího vzdělávání u společnosti V-Studio, s.r.o.
 • 2012 – absolvování stáže Personalista u společnosti V-Studio, s.r.o.
 • 1999 až 2004 – VŠE Praha, Fakulta managementu, obor Veřejná správa, ukončené magisterské vzděláníMGR. BOHUMIL ŘÍHA

www.bohumilriha.cz